Category: Περιφέρειες – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες

Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Ένωσης Περιφερειών, μπορεί να μεταβιβάζονται …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Μητροπολιτικές Περιφέρειες. Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής

Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής 1. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα του Άρθρου 210, συγκροτούνται πενταμελείς συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιμασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορεί να …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θητεία. Εκπροσώπηση των φύλων.

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). 2. Το Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματα. Προθεσμία για την έκδοση απόφασης ή παροχή γνώμης από άλλες αρχές προς την περιφέρεια.

Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματα 1. Προκειμένου η Κρατική Διοίκηση να εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά ή πολεοδομικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 1. Στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτείται μητροπολιτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Άρθρου 210 του παρόντος. 2. Η μητροπολιτική επιτροπή αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, τα οποία εκλέγονται, με μυστική …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών 1.Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40% επί των συνολικών …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Διοίκηση – Όργανα – Αρμοδιότητες αυτών

Διοίκηση – Όργανα – Αρμοδιότητες αυτών 1. Το ταμείο διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του περιφερειάρχη για πενταετή θητεία και αποτελείται από: α) τον περιφερειάρχη ως …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών. Μεταβατικές διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης Περιφερειών.

Προγραμματισμός, προϋπολογισμός – λογιστικό σύστημα περιφερειών 1. Οι περιφέρειες που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πρώτο εννιάμηνο της πρώτης περιφερειακής περιόδου. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η χρονική διάρκεια …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Πόροι -Οικονομική διαχείριση

Πόροι -Οικονομική διαχείριση 1. Οι πόροι του Ταμείου είναι: α) Ποσοστό από τις χρηματοδοτήσεις τις οποίες διαχειρίζεται και το οποίο προσδιορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. …