Category: Περιφέρειες – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

δημοτικές εκλογές 2019

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για τις νέες διοικήσεις δήμων και περιφερειακών ενοτήτων

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για τις νέες διοικήσεις δήμων και περιφερειακών ενοτήτων Με τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και, όπου ήταν αναγκαίο, των επαναληπτικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της …
Νόμος 4555/2018. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Περιφέρειες. Περιφερειακές αρχές (Όργανα της περιφέρειας)

Περιφέρειες. Περιφερειακές αρχές (Όργανα της περιφέρειας) Περιφερειακές αρχές 1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή. 2. «Οι αντιπεριφερειάρχες είναι κατ’ ελάχιστο ίσοι σε …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας. Αντιμισθία. Ειδική άδεια. Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα. Απολογισμός πεπραγμένων. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των …
Καλλικράτης δήμοι

NOMOΣ 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση

NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου περιφερειών

Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμων και περιφερειών 1. Ένας ή περισσότεροι δήμοι και η περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι δήμοι αυτοί, μπορούν, με απόφαση των δημοτικών τους συμβουλίων και του περιφερειακού συμβουλίου, να …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας

Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας 1. Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν συσταθεί από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νομαρχιακά διαμερίσματα περιέρχονται στις περιφέρειες. Εφεξής, η σύσταση αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Οικονομική Επιτροπή. Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 1. Η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρό της και έξι (6) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8) μέλη στις περιφέρειες …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών

Αρμοδιότητες Περιφερειών Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόμων και …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειών

Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειών 1. α) Δημιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων των περιφερειών, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία, που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων του παρόντος νόμου. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται από τις …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται, με απόφαση του περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών, περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης ως γνωμοδοτικό όργανο. Η θητεία της επιτροπής …