Category: Περιφέρειες – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών

Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών 1. Οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλων όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης 1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Καμία πρόσληψη δεν ενεργείται χωρίς …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Η εξειδίκευση και κατάρτιση προγραμμάτων, προς υποστήριξη της δια βίου μάθησης, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων και του σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών

Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών 1. Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου είναι αρμόδιες και για το σχεδιασμό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών. 2. Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Προϊστάμενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις

Προϊστάμενοι – Τοποθετήσεις – Μετακινήσεις 1.α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’, εφόσον: i. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης ή ii. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

Θ. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Μητροπολιτικές Περιφέρειες. Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας

Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Μετατάξεις – Αποσπάσεις υπαλλήλων περιφερειών

Μετατάξεις 1.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντιστρόφως. β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες

Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Ένωσης Περιφερειών, μπορεί να μεταβιβάζονται …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Μητροπολιτικές Περιφέρειες. Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής

Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής 1. Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων μητροπολιτικού χαρακτήρα του Άρθρου 210, συγκροτούνται πενταμελείς συντονιστικές μητροπολιτικές επιτροπές επίβλεψης και προετοιμασίας. Οι επιτροπές αυτές δεν μπορεί να …