Περιφερειακή ενότητα ΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
   • ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Άνδρου
     • Τοπική Κοινότητα Αποικίων
     • Τοπική Κοινότητα Βουρκωτής
     • Τοπική Κοινότητα Λαμύρων
     • Τοπική Κοινότητα Μεσαριάς Άνδρου
     • Τοπική Κοινότητα Πιτροφού
     • Τοπική Κοινότητα Στενιών
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ
     • Τοπική Κοινότητα Καππαριάς
     • Τοπική Κοινότητα Κορθίου
     • Τοπική Κοινότητα Κοχύλου
     • Τοπική Κοινότητα Όρμου Κορθίου
     • Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
     • Τοπική Κοινότητα Συνετίου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΑΣ
     • Δημοτική Κοινότητα Γαυρίου
     • Τοπική Κοινότητα Αμμολόχου
     • Τοπική Κοινότητα Άνω Γαυρίου
     • Τοπική Κοινότητα Απροβάτου
     • Τοπική Κοινότητα Αρνά
     • Τοπική Κοινότητα Βιταλίου
     • Τοπική Κοινότητα Κατακοίλου
     • Τοπική Κοινότητα Μακροταντάλου
     • Τοπική Κοινότητα Μπατσίου
     • Τοπική Κοινότητα Παλαιοπόλεως
     • Τοπική Κοινότητα Φελλού