Περιφερειακή ενότητα ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
   
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ
    
   • ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
     
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
      
     • Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κηρύκου
       
     • Τοπική Κοινότητα Περδικίου
       
     • Τοπική Κοινότητα Χρυσοστόμου
       
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
      
     • Τοπική Κοινότητα Αρεθούσης
       
     • Τοπική Κοινότητα Δάφνης
       
     • Τοπική Κοινότητα Ευδήλου
       
     • Τοπική Κοινότητα Καραβοστάμου
       
     • Τοπική Κοινότητα Μαγγανίτου
       
     • Τοπική Κοινότητα Φραντάτου
       
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ
      
     • Δημοτική Κοινότητα Ραχών
       
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου
       
     • Τοπική Κοινότητα Καρκιναγρίου
       
   • ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ