Περιφερειακή ενότητα ΚΩ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
   • ΔΗΜΟΣ ΚΩ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
     • Δημοτική Κοινότητα Πυλίου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
     • Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχείας
     • Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης
     • Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ
     • Δημοτική Κοινότητα Κω
   • ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
    • Τοπική Κοινότητα Εμπορειού
    • Τοπική Κοινότητα Μανδρακίου
    • Τοπική Κοινότητα Νικιών