Περιφερειακή ενότητα ΙΘΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
    • Δημοτική Κοινότητα Ιθάκης
    • Τοπική Κοινότητα Ανωγής
    • Τοπική Κοινότητα Εξωγής
    • Τοπική Κοινότητα Κιονίου
    • Τοπική Κοινότητα Λεύκης
    • Τοπική Κοινότητα Περαχωρίου
    • Τοπική Κοινότητα Πλατρειθιά
    • Τοπική Κοινότητα Σταυρού