ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2238

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6