ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2272

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3