Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς του Δήμου Θέρμης

Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Καρδιάς του Δήμου Θέρμης σε Δημοτική Κοινότητα Καρδίας. (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 34/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 58/24.04.2017)
Άρθρο μόνο
Η Δημοτική Κοινότητα Καρδιάς του Δήμου Θέρμης μετονομάζεται σε Δημοτική Κοινότητα Καρδίας
Σχετικά: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ