ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 11139

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 11