ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΝΔΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3633

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2