ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΥΛΕΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2397

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2