ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4395

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2