ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΕΑ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6146

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9