ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3390

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3