ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 32166

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 23