ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3472

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7