ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5877

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6