ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3152

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6