ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4689

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4