ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5288

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3