ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6819

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9