ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΘΩΜΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3140

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5