ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2947

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2