ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3335

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2