ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 36555

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 25