ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10827

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6