ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 12133

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5