ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10664

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 11