ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4512

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3