ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 769

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1