ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2163

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3