ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΣΩΝΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5486

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9