ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4326

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5