ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 701

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1