ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 8579

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5