ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 11289

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1