ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9248

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12