ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6104

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3