ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2346

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1