ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΑΧΘΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6011

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 11