ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 46276

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 33

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
1 Μαραβέλιας Δημήτριος του Ματθαίου / ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΑΪΔΑΡΙ-ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37,54 7.234 6 51,42 6.740 14 20
4 Τσατσαμπάς Δημήτρης του Νικολάου / ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ 29,05 5.598 5 48,58 6.368 2 7
2 Σελέκος Μιχαήλ του Παναγιώτη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 22,98 4.429 4 4
3 Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος του Αδαμάντιου / ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 10,43 2.011 2 2