Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Εδεσσας με έδρα την Εδεσσα αποτελούμενος από τους δήμους α. Βεγορίτιδος και β. Εδεσσας, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Αλμωπίας με έδρα την Αριδαία αποτελούμενος από τους δήμους α. Αριδαίας και β. Εξαπλατανου, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Σκύδρας με έδρα τη Σκύδρα αποτελούμενος από τους δήμους α. Μενηίδος και β. Σκύδρας, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά και ιστορική έδρα την Πέλλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Γιαννιτσών β. Κύρρου γ. Πέλλας δ. Κρύας Βρύσης και ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργούνται.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)