Δήμοι. Σύσταση δήμων. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:

1. Δήμος Σύρου – Ερμούπολης με έδρα την Ερμούπολη και ιστορική έδρα την Ανω Σύρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ερμουπόλεως β. Ανω Σύρου γ. Ποσειδωνίας, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Ανδρου με έδρα την Ανδρο αποτελούμενος από τους δήμους α. Ανδρου β. Υδρούσας γ. Κορθιου, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο αποτελούμενος από τους δήμους α. Νάξου β. Δρυμαλίας και τις κοινότητες α. Σχοινούσσης β. Κουφονησίων γ. Ηράκλειας δ. Δονούσης, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος θήρας με έδρα τη θήρα αποτελούμενος από το δήμο θήρας και την κοινότητα Οίας, οι οποίοι καταργούνται.

5. Δήμος Τήνου με έδρα την Τήνο και ιστορική έδρα τον Πάνορμο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τήνου β. Εξωμβούργου και την κοινότητα Πανόρμου, οι οποίοι καταργούνται.

Β. Οι κοινότητες α. Κιμώλου β. Φολεγάνδρου γ. Ανάφης δ. Σίκινου και ε. Αντιπάρου αναγνωρίζονται ως δήμοι με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτά των αντίστοιχων τέως κοινοτήτων.

Γ. Στους δήμους α. Μυκόνου β. Κέας γ. Σερίφου δ. Κύθνου ε. Σίφνου στ. Αμοργού ζ. Ιητών η. Μήλου θ.Πάρου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

(άρθρο 1 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)