Category: Νόμος 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης

Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια …
kallikratis.org

Δήμοι. Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμων

Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμων 1. Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήμο λειτουργούν περισσότερες από μία ανώνυμες εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των μετοχών ανήκει στο νέο δήμο που προκύπτει από …
kallikratis.org

Τοπικές Κοινότητες. Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας

Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας 1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Εποπτεία. Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας.

Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συμβούλιο Ελεγκτών Νομιμότητας στο οποίο προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως πρόεδρος, και συμμετέχουν οι Ελεγκτές Νομιμότητας των Αυτοτελών Υπηρεσιών …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Οικονομικά θέματα. Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήμοι, συγκεκριμένες δημοτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε συνενούμενο Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Άρθρο 2 παράγραφος 1, και περιφέρειες, εντάσσονται σε ειδικό πρόγραμμα …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δημοτικές κοινότητες – Τοπικές κοινότητες

Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας

Θ. Πολιτικής Προστασίας και Διοικητικής Μέριμνας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Μητροπολιτικές Περιφέρειες. Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας

Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής Περιφέρειας 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται ειδικός διαβαθμιδικός σύνδεσμος, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα, …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Μετατάξεις – Αποσπάσεις υπαλλήλων περιφερειών

Μετατάξεις 1.α. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και αντιστρόφως. β. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και δεν …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Αντιδήμαρχοι. Αριθμός ανά δήμο. Αρμοδιότητες. Θητεία

Αντιδήμαρχοι 1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα …