Category: Νόμος 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης

kallikratis.org

Περιφέρειες. Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες.

Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες 1. Στις περιφέρειες συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή επιστημονικών ή ειδικών συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του περιφερειάρχη και μία (1) για κάθε αντιπεριφερειάρχη. Οι θέσεις του προηγούμενου …
kallikratis.org

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Συμβούλιο Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

VI.α. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταρτίζεται ο Οργανισμός Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Επιτροπές. Συγκρότηση, εκλογή και λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από έξι (6) μέλη, …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α βαθμού που συνενώνονται

Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α βαθμού που συνενώνονται 1. Οι δήμοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Εποπτεία. Αρχές

Αρχές 1. Στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών ασκείται εποπτεία από το Κράτος, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών. 2. …
kallikratis.org

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Οικονομικά θέματα. Προληπτικός και Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αίτηση Ανάκλησης Κατά των Πράξεων των Επιτρόπων και των Κλιμακίων.

Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας

Β. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: α. Υποτομέας Προγραμματισμού 1. Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία, καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών

Διεθνείς συνεργασίες περιφερειών 1. Οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλων όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Πρόσληψη προσωπικού – Διαδικασία πρόσληψης 1. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού, του ειδικού επιστημονικού προσωπικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, αποφασίζεται από το περιφερειακό συμβούλιο. Καμία πρόσληψη δεν ενεργείται χωρίς …