Τι είναι ο Προσωπικός Ιατρός και ποιες υπηρεσίες υγείας παρέχει

Τι είναι ο Προσωπικός Ιατρός, πως επιλέγεται από τους πολίτες και ποιες υπηρεσίες υγείας παρέχει

 

1. Τι αλλάζει με τον προσωπικό γιατρό;

Η απουσία, σήμερα, προσωπικών γιατρών οδηγεί τους πολίτες στα νοσοκομεία για απλά ή περίπλοκα προβλήματα υγείας, γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα και ταλαιπωρία για τους ίδιους. Ο προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον εκείνος στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και δωρεάν θα συνταγογραφούν φάρμακα, θα παίρνουν οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.

2. Ποιοι μπορεί να είναι προσωπικοί γιατροί;

Ο προσωπικός γιατρός μπορεί να είναι α) γιατρός Κέντρου Υγείας, Τοπικής Μονάδας Υγείας (Το.Μ.Υ.) ή άλλης δημόσιας δομής ΠΦΥ, β) οικογενειακός γιατρός που παρέχει ήδη τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας όπως προβλέπει ο νόμος 4461/2017, γ) γιατρός συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και ιδιώτης γιατρός. Θα είναι γενικοί γιατροί ή παθολόγοι αλλά δεν αποκλείονται γιατροί άλλων ειδικοτήτων που παρακολουθούν χρονίως πάσχοντες.

3. Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής του προσωπικού γιατρού;

Μόλις δημιουργηθεί το δίκτυο των γιατρών οι πολίτες θα επιλέγουν ελεύθερα, ανάμεσα στους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως προσωπικοί ιατροί. Η επιλογή θα γίνεται χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Ο τρόπος εγγραφής θα αποσαφηνιστεί με υπουργική απόφαση αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η εγγραφή θα γίνεται μέσω εύχρηστης πλατφόρμας και οι πολίτες θα μπορούν να εγγράφονται και μόνοι τους. Οι εγγραφές για τους ανηλίκους θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι τότε οι ανάγκες των βρεφών, παιδιών και εφήβων θα καλύπτονται δωρεάν από τους διαθέσιμους παιδιάτρους των δημόσιων δομών ΠΦΥ και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και με δαπάνη των γονέων από τους ιδιώτες παιδιάτρους.

4. Στους ειδικούς γιατρούς θα είναι δωρεάν η πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό;

Με το νέο σύστημα προβλέπεται ότι ως προσωπικοί γιατροί ορίζονται και γιατροί άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί οι προσωπικοί γιατροί να είναι και ιδιώτες ειδικοί γιατροί, πχ ένας καρδιοπαθής μπορεί να επιλέξει ως προσωπικό γιατρό τον καρδιολόγο του, ένας ασθενής με χρόνιο αναπνευστικό νόσημα τον πνευμονολόγο του κοκ. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για ειδικούς γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ η πρόσβαση θα είναι δωρεάν.

5. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή στον προσωπικό γιατρό;

Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι μέσω του προσωπικού γιατρού να προωθηθεί η αλλαγή κουλτούρας σε θέματα υγείας και οι πολίτες να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους ανάλογη με εκείνη που διατηρούν συνήθως ως γονείς με τους παιδίατρους των παιδιών τους. Συνεπώς δεν γίνεται λόγος για υποχρεωτικότητα εγγραφής. Ωστόσο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κινήτρων για τους πολίτες ώστε να επιλέγουν την εγγραφή.

6. Στις περιοχές που ενδεχομένως δεν υπάρχουν γιατροί, πού θα εγγράφονται οι πολίτες;

Αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, θα μπορούν να επιλέγουν γιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύονται με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας.

7. Πώς θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή των γιατρών;

Θα δοθεί κίνητρο οικονομικό στους γιατρούς ώστε να συμμετάσχουν στο δίκτυο των προσωπικών γιατρών και να αναλάβουν πληθυσμό αναφοράς. Όσοι γιατροί δεχθούν τον μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών (2.000) θα λάβουν αμοιβή κατ άτομο. Όσο περισσότερους ασθενείς γράφει ο γιατρός τόσο περισσότερα χρήματα θα παίρνει. Οι γιατροί των Κέντρων Υγείας ή των ΤΟΜΥ θα λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή.

8. Τι προσδοκά ο πολίτης από τις ρυθμίσεις του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τα κριτήρια ποιότητας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης;

Η εισαγωγή Κριτηρίων Ποιότητας διασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Ταυτόχρονα όλοι οι Πάροχοι Υγείας θα έχουν κίνητρο ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα υπηρεσιών και να αμείβονται καλύτερα από τον ΕΟΠΥΥ. Σε σχέση με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών πάλι θα έχει όφελος ο πολίτης γιατί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για τον ΕΟΠΥΥ και επομένως χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τους ασθενείς.

9. Τι σημαίνει για τον ασθενή η τροποποίηση και η βελτίωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλιστικής Δαπάνης;

Η εφαρμογή για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Δαπανών Ασφαλισμένου δικαιούχου είναι σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο στον ΕΟΠΥΥ να έχει άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον αφορούν. Έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες παράτυπων χρεώσεων αλλά και ο ασθενής έχει πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που λαμβάνει και του κόστους τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης από τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν υπερκοστολογηθεί, των εξετάσεων που αναγράφονται στον φάκελο του ασφαλισμένου.

10. Ποια η σημασία για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;

Όλοι γνωρίζουμε ότι η Χώρα μας καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των λοιμώξεων εντός μονάδων υγείας. Με την έννοια αυτή είναι πολύ σημαντική η θεσμοθετημένη επιτήρηση και ο έλεγχος των λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ορίζονται οι υπεύθυνοι επιτήρησης λοιμώξεων και οι μονάδες ΠΦΥ συνδέονται με Νοσοκομεία Αναφοράς για την υποστήριξη των μέτρων επιτήρησης λοιμώξεων. Πρόκειται για μέτρο Δημόσιας Υγείας πολύ σημαντικό που μειώνει τα περιστατικά λοιμώξεων και δίνει μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες ειδικά κατά τη διάρκεια της επιδημίας όπου παρατηρείται μεγάλη έξαρση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καθότι ένα σημαντικό ποσοστό θανάτων, όπως έχει τονιστεί από λοιμωξιολόγους, στους νοσηλευόμενους με Covid-19 οφείλεται στα πολυανθεκτικά μικρόβια, από τα οποία μολύνθηκαν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αναμένεται ραγδαία αύξηση των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμώξεων του Συστήματος Υγείας της Βρετανίας προβλέπεται ότι το 2050 η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως θα είναι οι λοιμώξεις που προκαλούν τα ανθεκτικά μικρόβια.

11. Τι θα ωφεληθούν οι ασθενείς από την θεσμοθέτηση της ανάπτυξης και οργάνωσης της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας υγείας σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας;

Η νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς στο σπίτι είναι ένα θέμα που αφορά έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων και ανθρώπων με χρόνιες αλλά και οξείες παθήσεις. Οι ασθενείς μπορούν να αποφεύγουν τις άσκοπες και δαπανηρές εισαγωγές στα νοσοκομεία ή τη μεγάλη αναμονή λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας υγειονομικού προσωπικού, στα εξωτερικά ιατρεία προκειμένου να εξεταστούν. Πολύ σημαντικό είναι ότι αποτρέπει τη μεγάλη παραμονή τους στο νοσοκομείο (ιδρυματοποίηση), αποφεύγοντας έτσι τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που αποτελούν ένα ακόμη συχνό πρόβλημα και τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε έξαρση. Η Κατ’οίκον Νοσηλεία και φροντίδα υγείας αναπτύσσεται και οργανώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών παρέχοντας σε αυτούς υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Τέλος, απαλλάσσει από το βάρος φροντίδας των ασθενών αυτών το οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης αποδεσμεύει ένα μεγάλο αριθμό κλινών από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οι οποίες μπορούν να διατεθούν σε ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη νοσηλείας.

12. Τι σημαίνει η θεσμοθέτηση της Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας;

Το νέο αυτό όργανο για θέματα στοματικής υγείας εισηγείται την Εθνική Στρατηγική για τη Στοματική Υγεία, γνωμοδοτεί για την εκπαίδευση της ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση οδοντιάτρων. Η στοματική υγεία ως αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας υγείας οφείλει να τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα και αυτό επιβάλλουν οι ισχνοί δείκτες της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού. Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα από τα πολλά που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της Στοματικής Υγείας στη Χώρα μας.

 

 

Νόμος 4931/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 94/13.05.2022
Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 36
Εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού – Αντικατάσταση άρθρου 5 ν. 4238/2014

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), περί του οικογενειακού ιατρού, αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 5
Προσωπικός Ιατρός

1. Καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού για την παροχή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), στο πλαίσιο των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συνιστούν τους Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το Π.Φ.Υ.), ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

2. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’ οίκον και περιλαμβάνουν:

α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, καθώς και τον συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς.

β) Την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας.

γ) Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.

δ) Την παραπομπή των χρηστών των υπηρεσιών υγείας σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα, τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας στη βάση των διεθνών προτύπων.

ε) Την επιμέλεια της δημιουργίας και τήρησης του ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπικού ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της φροντίδας.

3. Ο προσωπικός ιατρός επιλέγεται ελεύθερα από τον πολίτη και είναι:

α) ιατρός κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στα Κέντρα Υγείας, στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ., με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

β) ιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), με εγγεγραμμένο πληθυσμό,

γ) ιατρός συμβεβλημένος με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με εγγεγραμμένο πληθυσμό.

4. Ως προσωπικοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως γ) της παρ. 3, τόσο των ως άνω ειδικοτήτων όσο και άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, και παιδίατροι για τον ανήλικο πληθυσμό.

5. Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός για τους προσωπικούς ιατρούς καθορίζεται για τους προσωπικούς ιατρούς των κλάδου ιατρών ΕΣΥ, που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα Κέντρα Υγείας, στις Το.Μ.Υ. και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ. και στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017, καθώς και για τους ιδιώτες συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικούς ιατρούς, σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους πολίτες.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να καθορίζονται: α) ο τρόπος και η διαδικασία συνεργασίας των ιδιωτών προσωπικών ιατρών με τις δομές Π.Φ.Υ. επιλογής τους, β) η διαδικασία συμμετοχής τους στις εφημερίες των μονάδων Π.Φ.Υ. της Υγειονομικής τους Περιφέρειας, γ) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της συμβατικής συνεργασίας τους, δ) το ωράριο εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας, ε) η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων προσωπικού ιατρού σε ιατρούς των Κέντρων Υγείας, ο τρόπος παροχής υπηρεσιών και το περιεχόμενό τους, στ) η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των προσωπικών ιατρών, ζ) τα αντικειμενικά κίνητρα για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή των ιατρών σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

7. Οι προσωπικοί ιατροί λαμβάνουν αποζημίωση ως εξής:

α) Οι ιατροί των περ. α) και β) της παρ. 3 δύνανται να αποζημιώνονται επιπλέον των μηνιαίων αποδοχών τους, οι οποίες καλύπτουν αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) άτομα, και για εγγεγραμμένους πολίτες από χίλια πεντακόσια ένα (1.501) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα «κατά κεφαλήν».

β) Οι ιατροί της περ. γ) της παρ. 3 αποζημιώνονται για εγγεγραμμένους πολίτες από ένα (1) μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) άτομα «κατά κεφαλήν», ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό και ανά ηλικιακή ομάδα.

γ) Οι ιατροί Ε.Σ.Υ. υγειονομικών μονάδων σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4416/2017 (Α’ 115), λαμβάνουν ετήσια επιπλέον αποζημίωση. Για τις επιπλέον ειδικότητες που ορίζονται ως προσωπικοί ιατροί και για τους παιδιάτρους, εάν αυτοί δεν ανήκουν στις κατηγορίες των περ. α) έως γ) της παρ. 3, δύναται να οριστεί διαφορετικός τρόπος αποζημίωσης.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και η διαδικασία και ο φορέας καταβολής της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών, οικονομικά κίνητρα για τη συμμετοχή των προσωπικών ιατρών, γενικώς, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και, ειδικώς, στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές, και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

  

 

Άρθρο 37
Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή σε προσωπικό ιατρό και σύστημα παραπομπών – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4486/2017

1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 (A΄ 115) τροποποιείται ως εξής: «Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή σε προσωπικό ιατρό και σύστημα παραπομπών».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «σε οικογενειακό ιατρό» αντικαθίσταται από τη φράση «σε προσωπικό ιατρό», η φράση «από οικογενειακό ιατρό» αντικαθίσταται από τη φράση «από προσωπικό ιατρό» και διαγράφεται η φράση «εντός του Το.Π.Φ.Υ. στον οποίο διαμένουν», γ) καταργούνται το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο, δ) προστίθενται νέο τρίτο και τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται υποχρεωτικά στον προσωπικό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38). Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από προσωπικό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ.. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν προσωπικό ιατρό. Μετεγγραφή σε άλλο προσωπικό ιατρό επιτρέπεται μια (1) φορά ανά έτος.».

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 καταργείται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι Το.Μ.Υ. διασυνδέονται άμεσα, λειτουργικά και επιστημονικά με το Κέντρο Υγείας του οποίου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες και με το Νοσοκομείο Αναφοράς εντός της οικείας Δ.Υ.Πε. και παραπέμπουν κατά προτεραιότητα σε αυτά, τους λήπτες υπηρεσιών υγείας για περαιτέρω διάγνωση, παρακολούθηση, θεραπεία ή νοσηλεία. Αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για κάλυψη σε υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Αναφοράς οι Το.Μ.Υ. παραπέμπουν τους λήπτες υπηρεσιών υγείας σε συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους.».

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «σε οικογενειακό ιατρό» αντικαθίσταται από τη φράση «σε προσωπικό ιατρό» και πριν από τη φράση «άπαξ ανά έτος» προστίθεται η λέξη «τουλάχιστον», β) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «οικογενειακός ιατρός» αντικαθίσταται από τη φράση «προσωπικος ιατρός», και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι χρονίως πάσχοντες εγγράφονται σε προσωπικό ιατρό, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και παραπέμπονται τουλάχιστον άπαξ ανά έτος σε εξειδικευμένους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι μπορούν να υπηρετούν σε δημόσιες μονάδες υγείας είτε να είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε να εργάζονται σε συμβεβλημένους παρόχους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ο προσωπικός ιατρός διατηρεί την υποχρέωση ενημέρωσης του Α.Η.Φ.Υ. και της τακτικής συνταγογράφησης του χρονίως πάσχοντα σε διασύνδεση με τον θεράποντα ιατρό του.»

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 προστίθενται νέο πρώτο και δεύτερο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το πρόγραμμα των προσωπικών ιατρών διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος των εγγεγραμμένων πολιτών και με αντίστοιχη μηνιαία δέσμευση συγκεκριμένου αριθμού ραντεβού που δύνανται να εξυπηρετούν τους εγγεγραμμένους πολίτες. Η διαθεσιμότητα δηλώνεται από τον προσωπικό ιατρό ή τον αρμόδιο για την ενημέρωση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, με τρόπο δεσμευτικό, στο ηλεκτρονικό σύστημα των ραντεβού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες επισκέψεις και την αντιμετώπιση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται το ημερήσιο πρόγραμμα των ιατρών στα Κέντρα Υγείας, η χρονική διάρκεια των προγραμματισμένων επισκέψεων, το ποσοστό των προγραμματισμένων επισκέψεων από παραπομπή, που καλύπτει το ημερήσιο πρόγραμμα του ιατρικού προσωπικού και το μεταβατικό διάστημα μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας.».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Καθιερώνεται σύστημα παραπομπών των πολιτών από τον προσωπικό ιατρό για την πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας. Ο προσωπικός ιατρός καθοδηγεί τον πολίτη και λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» για την πρόσβαση των εγγεγραμμένων πολιτών στις δομές και στις υπηρεσίες υγείας. Δικαίωμα παραπομπής έχουν και οι ειδικοί ιατροί για τα θέματά της ειδικότητάς τους, μετά από ενημέρωση του προσωπικού ιατρού. Το σύστημα παραπομπών από τον προσωπικό ιατρό δεν ισχύει για τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

β) Ο πολίτης-λήπτης υπηρεσιών υγείας επιλέγει τον προσωπικό του ιατρό, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή διαμονής του, από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους σχετικούς, επικαιροποιημένους κάθε φορά, καταλόγους προσωπικών ιατρών. Η επιλογή του προσωπικού ιατρού όσων τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση γίνεται από τα πρόσωπα που ορίζονται στον Αστικό Κώδικα.

γ) Ειδικότερα, οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως προβληματικές και άγονες σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 (Α’ 73), σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος, δύνανται να εγγράφονται, για την υπηρεσία του προσωπικού ιατρού και για τη λειτουργία του συστήματος παραπομπών, στην υγειονομική μονάδα της περιοχής κατοικίας τους ή σε όποια άλλη δημόσια δομή Π.Φ.Υ. επιλέξουν.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία στην υγειονομική μονάδα δεν υπηρετεί ειδικευμένος ιατρός που μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του προσωπικού ιατρού και η μονάδα καλύπτεται από ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου, η παραπομπή του ασθενούς πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο.».

7. Στο άρθρο 19 του ν. 4486/2017 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό, η διαδικασία και η λειτουργία του συστήματος των παραπομπών, εξαιρέσεις από το σύστημα παραπομπών, η μεταβατική περίοδος μέχρι την πλήρη εφαρμογή του συστήματος των παραπομπών και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.».

Άρθρο 38
Εισαγωγή Συστήματος Κινήτρων και Αντικινήτρων για την εγγραφή του πληθυσμού σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών

Καθιερώνεται σύστημα εφαρμογής κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Ομοίως, καθιερώνεται σύστημα συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό και τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Τα κίνητρα και αντικίνητρα αφορούν, ιδίως, στις υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), στους όρους πρόσβασης στις δημόσιες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες δομές υγείας, στο ύψος ή στην έκπτωση της συμμετοχής, του πολίτη σε πράξεις που αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή στη φαρμακευτική δαπάνη, στην κατά προτεραιότητα πρόσβαση του πολίτη σε αυτές τις υπηρεσίες και, γενικώς, στην επιβράβευση των πολιτών που επιλέγουν να εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό.