Περιφερειακές εκλογές. Εκλογικές περιφέρειες. Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας.

Εκλογικές περιφέρειες
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του Άρθρου 3 του παρόντος συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

(άρθρο 135 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
1. Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις επόμενες παραγράφους.

2. Μέτρο για τον υπολογισμό του αριθμού των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των κατοίκων όλης της περιφέρειας δια του συνολικού αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

3. Από το πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των κατοίκων κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτει ο αριθμός των περιφερειακών της συμβούλων.

4. Οι θέσεις στο περιφερειακό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες προστίθενται ανά μία στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός τους, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Άρθρου 113 του παρόντος.

5. Εάν από την παραπάνω διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο των τριών (3), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με την αφαίρεση μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια με το μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον ίδιο αριθμό εδρών, στις οποίες περιλαμβάνονται όσες έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με το μικρότερο πληθυσμό.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:”Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας και Αττικής.”  (άρθρο 18 παράγραφος 10 νόμου 3870/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 138)

(άρθρο 136 νόμου 3852/2010 ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 

Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 135 του Ν. 3852/ 2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή 

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010

Αριθ. Πρωτ.: 46524

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 136 του Ν. 3852/ 2010, ορίζεται ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΔΡΑΜΑΣ

103.975

9

ΕΒΡΟΥ

149.354

12

ΚΑΒΑΛΑΣ

145.054

11

ΘΑΣΟΥ

13.765

1

ΞΑΝΘΗΣ

101.856

9

ΡΟΔΟΠΗΣ

110.828

9

ΣΥΝΟΛΟ

624.832

51

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1.057.825

40

ΗΜΑΘΙΑΣ

143.618

5

ΚΙΛΚΙΣ

89.056

3

ΠΕΛΛΑΣ

145.797

6

ΠΙΕΡΙΑΣ

129.846

5

ΣΕΡΡΩΝ

200.916

8

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

104.894

4

ΣΥΝΟΛΟ

1.871.952

71

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

37.947

7

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

53.483

9

ΚΟΖΑΝΗΣ

155.324

26

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

54.768

9

ΣΥΝΟΛΟ

301.522

51

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

170.239

24

ΑΡΤΑΣ

78.134

11

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

46.091

7

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

59.356

9

ΣΥΝΟΛΟ

353.820

51

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑΣ

279.305

19

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

193.439

13

ΣΠΟΡΑΔΩΝ

13.556

1

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

138.047

9

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

129.541

9

ΣΥΝΟΛΟ

753.888

51

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

111.975

22

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

22.506

4

ΙΘΑΚΗΣ

3.084

1

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

36.404

7

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

39.015

7

ΣΥΝΟΛΟ

212.984

41

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

224.429

16

ΑΧΑΙΑΣ

322.789

22

ΗΛΕΙΑΣ

193.288

13

ΣΥΝΟΛΟ

740.506

51

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

178.771

15

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

32.053

3

ΦΩΚΙΔΑΣ

48.284

4

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

131.085

11

ΕΥΒΟΙΑΣ

215.136

18

ΣΥΝΟΛΟ

605.329

51

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

1.112.133

30

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

559.467

15

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

473.179

13

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

519.997

14

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

466.065

12

ΝΗΣΩΝ

75.439

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

403.918

11

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

151.612

4

ΣΥΝΟΛΟ

3.761.810

101

 

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

154.624

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

105.770

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

102.035

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

176.876

14

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

99.637

8

ΣΥΝΟΛΟ

638.942

51

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ

90.643

18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

18.475

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ

53.408

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ

9.781

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

33.814

7

ΣΥΝΟΛΟ

206.121

41

 

 

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

10.009

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

16.686

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

4.025

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

9.396

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

9.320

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

20.933

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

13.890

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

19.782

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

8.574

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

29.786

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

7.501

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ

31.895

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

120.889

20

ΣΥΝΟΛΟ

302.686

51

 

 

 

13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

150.387

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

81.936

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

292.489

25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

76.319

6

ΣΥΝΟΛΟ

601.131

51