Εκλογές 2019. Πως ψηφίζουμε στα εκλογικά τμήματα Α και Β. Που ψηφίζουν οι ετεροδημότες

Εκλογές 2019. Πως ψηφίζουμε στα εκλογικά τμήματα Α και Β. Που ψηφίζουν οι ετεροδημότες

Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα κατά τις   δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019



Για τη σύσταση των εκλογικών τμημάτων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη με αριθμ. 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΥΑ:

–  τα εκλογικά τμήματα αριθμούνται συνεχόμενα, ξεκινώντας από τον αριθμό «1»

–  για αριθμό εγγεγραμμένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθμηση κάθε ζεύγους είναι κοινή.

–  η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τις περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α»

–  η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β»

–  τα κατά τα ανωτέρω διακριτά «Α» και «Β» εκλογικά τμήματα στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστημα και σε συνεχόμενες αίθουσες, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία του

–  σε κάθε ένα εκ των διακριτών «Α» και «Β» εκλογικών τμημάτων χορηγείται από ένα αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου.

Κατ’ εξαίρεση:

– οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ένα (ενιαίο) εκλογικό τμήμα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300)

–  ομοίως, θα διεξαχθούν σε ένα (ενιαίο) εκλογικό τμήμα, με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων, οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές στους δήμους που δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινότητας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την 33697/03.05.2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, συστάθηκαν κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω εκλογικά τμήματα, ύστερα από αιτιολογημένες εισηγήσεις των οικείων Αντιπεριφερειαρχών περί συνδρομής αντικειμενικών λόγων.

Προσοχή

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κάθε εκλογέα ολοκληρώνεται με την ψηφοφορία στα ανωτέρω «Α» και «Β» τμήματα.

Είμαι ετεροδημότης, ψηφίζω;

Οι ετεροδημότες εκλογείς στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (πρώτη και δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες και για τις ευρωεκλογές αποκλειστικά και μόνο στον τόπο διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι.

Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών




Εκλογές 2019. Τι ισχύει για τις εφορευτικές επιτροπές

Ορίστηκα μέλος εφορευτικής επιτροπής. Τι πρέπει να κάνω και αν δεν μπορώ να παραβρεθώ, ποιόν θα ενημερώσω

Μάθε που ψηφίζεις

 

Εκλογές 2019. Πως ψηφίζουμε στα εκλογικά τμήματα Α και Β. Που ψηφίζουν οι ετεροδημότες